De zeven eigenschappen van effectief leiderschap pdf

Begin met het einde voor ogen principe van persoonlijk leiderschap 7 eigenschappen van leiderschap, pagina 81 tot 125 beginnen met het einde voor ogen betekent beginnen met een duidelijk beeld van je einddoel. Covey heeft met zijn boek een miljoenenpubliek bereikt. Nederlands 320 paginas business contact oktober 2008 samenvatting. Zeven eigenschappen van effectief leiderschap covey. Het succesvol invoeren van een klantgerichte bedrijfsstrategie dertigste druk auteur. Covey contact amsterdam isbn 902540314x basis van effectiviteit. Download it once and read it on your kindle device, pc, phones or tablets. Covey contact amsterdam isbn 902540314x samenvatting. Samenvatting boek zeven eigenschappen van effectief leiderschap, stephen covey e. Covey amerikaan 1932 2012 achtergrondinformatie 1989 15 miljoen exemplaren.

Covey 7 eigenschappen pdf effectiviteit volgens covey. En dat terwijl iedereen klaagt over teveel werk en teveel klusjes thuis. Het vormt al jarenlang en wereldwijd een inspiratiebron voor iedereen. Covey contact amsterdam isbn 902540314x basis van ffectiviteit. Hij bereikte met zijn zeven eigenschappen een miljoenenpubliek en blijkt steeds weer nieuwe generaties aan te spreken. Dit boek is niet alleen voor mensen in het bedrijfsleven relevant. Het is een boek, dat miljoenen mensen bereikte en levens veranderde.

161 38 101 819 595 70 359 1123 1612 724 1171 1270 251 456 593 732 1544 803 482 138 615 159 482 1184 707 997 413 638 112 19 630 487